Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

29 Temmuz 2013 Pazartesi

ALLAH(CC) AYIPLARI ÖRTER

AYIBI ÖRTEN ÖLÜYÜ DİRİLTMİŞTİR Kıymetli okuyucularım Ayıp: Kusur, noksan ,eksiklik , leke , fena ,uygunsuz , utanmaya sebep olan hal demektir. İslam toplumunda insanlar yuvalarından, özel hayatlarından ve kendilerinden emin olarak yaşarlar. Hangi sebeple olursa olsun şahısların dokunulmazlığını çiğnemek , aile mahremiyetini ortadan kaldırmak. yasaklanmıştır.Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların gizli hallerini araştırmak yasaktır. Ayıpları örtmek ise başkalarının , kusur,eksiklik,utanılacak şey, suç, cürüm, şeref ve haysiyete aykırı davranış , fena,kötü ,utanç verici şey cinsinden yaptığı işlerin duyulmasını , görülmesini önlemek yayılmasına mani olmak demektir. Toplumu ve insanlığı kötülüklerden korumak için işlenen ayıpları örtmek ahlaki faziletlerin başında gelir. Böylece islamın öğdüğü , müslümanlarda bulunmasını istediği ,faziletlerden birisi de başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek ve gizlemektir.Nitekim Cenab-ı hak Kuran-ı kerimde şöyle buyurur. AYET:”Ey inananlar zandan kaçının zira zannın çoğu haramdır.Bir kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmayınız.(Huccurat-12) Bu ayette insanların noksanlarının araştırılması hatalarından bahsedilmesi gizliden gizliye şahsi hayatındaki sırlara ulaşılmaya çalışılması yasaklanmıştır.(velatecessesü) den maksat müminlerin aksiklerini bulacağız. diye sui zan(kötü zan , kötü tahmin , kötüye yorumlamak) ederek casus gibi gizliden gizliye inceden inceye araştırmayın demektir. Sayın okurlarım şeytan insana kendi kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmaya yönlendirir. ayıpları örtmek konusunda peygamberimizin birçok hadisi şerifi vardır. HADİS:”Müslümanların ayıplarını , gizli hallerini araştırmaya çalışırsan onları ifsat eder. Veya ifsada yaklaştırmış olursun.”(Ebu Davut-edep-37)buyurmuştur. Bu hadisi şerifte peygamberimiz(sav) ayıbı ortaya çıkartılan kişinin ayıbının teşhir edilmesi sebebiyle utanacağını ve mahcup olacağını neticede o kişinin zaten toplum beni biliyor diye gizliden işlediği günahı açıktan işlemeye başlayacağını böylece ve başkalarına da sebep olacağını ve örnek olacağını ; böylece o kişinin ifsat edilmiş olup günahların normal karşılanmasına sebep olacağını bize bildiriyor. Dolayısıyla bu günahı açığa çıkarıp teşhir eden ve günahın gerçekleşmesine sebep olan kişi bu günahlardan sorumlu olacaktır. Peygamberimiz(sav) buyurduki: HADİS:”Müslüman kardeşinin ayıplarını örten kişi bir ölüyü diriltmiş gibidir”.(Müslim-birr-58, buhari-mezalim-3) buyurmaktadır.Yani bir ölüyü diriltmek ne kadart sevap ise ayıpları örten kişide o günahların alenen işlenmesini önlediği için günahın çoğalmasına mani olduğu için o kadar büyük sevap alır AYIPLARI ÖRTEN CENNETE GİRER Sayın okurlarım Peygamberimiz(sav) birgün hutbeye çıkar ve halka şöyle seslenir. HADİS:” Ey diliyle müslüman olup kalbiyle iman etmemişler topluluğu. Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın . Onların kusurlarını araştırmayın şu bir gerçektir ki her kim müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa Allah ta onun ayıbını meydana çıkarır. ve Allah(cc) her kimin ayıbını ortaya çıkarırsa evinin içinde bile olsa onu rezil ve rüsvay eder.((Tirmizi sünen b. 84-101)Yine peygamberimiz(sav): HADİS:”Kim bir müslümanın ayıbını gizlerse kıyamet gününde Allahta onun ayıbını örter cennete sokar.(Ebu davut- edep -39) Bu hadisi şerifleden açıkca anlaşılacağı gibi başkaların ayıbını gizleyene Allah(cc) mükafat olarak kendi ayıp ve kusurlarını örtme ve cennete girme garantisi veriyor. Elbette bu kolay değildir Çünkü nefs ve şeytan daima başkalarının kusur ve ayıplarını teşhir etmeyi açığa çıkarmayı insana emreder. çünkü böylece egosunu tatmin etmiş kendi gözündeki merteği saklayıp başkalarının gözündeki ufak çöpü açığa çıkarmak ister. Hep başkaların hata ve kusurlarını araştırır yayar , onu küçük düşürmek isret. rezil etmek ister. Karşındakinin güzel hareketlerini görmezden gelip kusurlarını ön plana çıkarır. Kendini ondan üstün görür. Allah(cc) bizi şeytan ve nefsin şerrinden muhafaza eylesin. amin GÜNAHI ORTAYA ÇIKARAN GÜNAHA ORTAKTIR. Kıymetli okuyucularım insan başkaların ayıp ve kusurlarını değil kendi ayıp ve kusurlarını görmelidir. HADİS:”Kendi ayıbını görüp başkaların ayıplarını gizleyen kimse cennetliktir.(Acluri Keşful hafa-2. cilt-sayfa 46) buyurmuştur. Ayıpların araştırılıp ortaya dökülmesi insanları birbirine düşürmekten aralarına kin ve düşmanlık tohumları ekmekten, fenalıkların yayılmasından başka bir işe yaramaz. İnsanların gizli kalmış kusurlarını açıklamak herkese duyurmak onların utanma duygularının yok olmasına sosyal kontrolün azalmasına ve böylece ahlaksızlığın süratle yayılmasına sebep olur. Gizliden günahı işleyen kişi nasıl olsa herkes duydu diyerek alenen günah işlemeye başlar ve günahını arttırır. aynı zamanda da başkalarına da cesaret verir. O nedenle başkalarının günahını açığa çıkaran kişi en az o günahı işleyen kadar günah kazanır. Bunu bir örnekle açıklayalım, gizliden gizliye fuhuş yapan bir kadının fuhuş yaptığını ilan eden kişi o kadının artık fuhşu alenen ve daha fazla yapmaya başlamasından ve bu işi gizli yapan kadınların cesaret alıp onlarında alenen fuhuş yapmasından kim sorumludur. Elbette bu günahı dillendiren açığa çıkaran kişi sorumludur. O kadınların sebep olduğu günahların tümünden müteselsilen bunu ortaya koyan da sorumludur. ve bunun cezasını kıyamette görecektir KENDİ AYIBINI AÇIĞA VURMAK YASAKTIR Kıymetli okuyucularım Müslümanlar sadece başkalarının kusur ve ayıplarını değil kendilerininde gizli işledikleri ayıp ve kusurları açıklamaktan men edilmiştir. dinimiz bunu da yasaklamıştır. hadisi şerifte HADİS:” Suçunu açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra sabahlar. Allah(cc) onu örttüğü halde sabahlar. Ey falan dün gece şöyle şöyle günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahı açığa çıkarır.Halbuki Rabbi onun günahını örtmüştü. Kendisi günahını açığa vurduğu için Allahta o günahı yazar.(Buhari- müslim-Riyazüssalihin- 205) buyurmuştur. Demek ki neymiş?gizli işlediğimiz günahları açığa çıkarmamalıymışız. Açığa çıkardığımızda yazılmayan günahın yazılmasına sebep oluruz. Bazı insanlar vardır. gerçekten bir marifetmiş gibi günahlarını başkalarına anlatır. Bundan büyük bir keyif ve haz alır. Böylece hem yazılmayan günahını yazdırmış olur. hem de başkalarına örnek olarak onların da günah işlemesine sebep olduğu için ayrıca o kişilerin de günahına da ortak olur. Söze de şöyle başlarlar. Allahın bildiğini kuldan niye saklalayayım derler. Halbuki Allahın bildiğini herkes bilse utancından evden çıkamazsın. utanmadan Allahı alet ediyorsun yazıklar olsun sana Bu kesinlikle şeytanın işidir. Kul hata yapar hatasız kul olmaz AYIBI YAYAN CEHENNEMLİKTİR Kıymetli okuyucularım. dinimiz islam kusurların, hataların , kötü sözlerin, günahların, gizli kalması gereken şeylerin yayılmasını kesinlikle yasaklar bunun yayılmasını isteyenleri büyük bir azap ile tehdit eder. nitekim Kuran-ı kerimde Rabbimiz buyuruyor ki. AYET:”Kötü sözlerin iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler. yok mu? Dünyada da Ahirette de onlar için pek acıklı bir azap vardır. ”(Nur surasi ayet 19) Buyurmuştur. Aman Allahım ne büyük bir tehdit. ne büyük bir günah. Duydunuz mu müminler. Kusurları ayıpları ,kötülükleri, kötü sözleri, günahları yayanlar duyuranlar. Hem dünyada azaba uğrayacak hem de Ahirette azaba uğrayacak kim söylüyor bunu Allah(cc) Allah(cc) buyuruyor ki sen dünyada belanı buldun ahirette de belanı buldun aman Allahım Allah bizi korusun böyle bir durumdan. Ama ne yazık ki iki müslüman bir araya gelse hemen başlıyorlar şu kişi şu günahı işledi, şu şu haltı yedi. ballandıra ballandıra anlatırlar birbirlerine derin sohbete başlarlar kahkahalarla gülerler büyük bir keyif ve zevkle anlatırlar. bilmezler ki Allah(cc) hem dünya da hemde ahirette cezalarını verecek. Kardeşim sana ne adamın yediği halttan sen onun günahından sorumlu musun? Yok sen kendi işine işine bak. sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Allah aşkına. Bir hadisi şerif meali ile son veriyorum. HADİS:”Bir kul dünyada bir kulun ayıbını örterse Allah ta kıyamette o kulun ayıbını örter.(Müslim- riyazüssalihin -231)